Op dit moment zijn we bezig met het vernieuwen van onze website. Informatie op deze site kan dus verouderd zijn.

De Stichting Bouwen Nederland is een initiatief van twee jonge mensen die de keuze hebben gemaakt om hun leven zo in te richten dat zij een bijdrage kunnen leveren aan ontwikkelingssamenwerking. Met hun bouwkundige en organisatorische kennis steunen zij bouwprojecten in ontwikkelingslanden. Bij de realisatie van de projecten gaan zij naar het desbetreffende land om de projecten uit te voeren in samenwerking met de lokale bevolking.
De Stichting Bouwen Nederland biedt deze dienst aan, aan projecten die geïnitieerd zijn door andere organisaties, stichtingen en die van de Stichting Bouwen Nederland zelf.Belangrijk in ons werk is duurzaamheid, het creëren van werkgelegenheid, kwaliteitsverbetering en kennisoverdracht. Op deze manier dragen wij bij aan duurzame ontwikkelingshulp.
 Oprichters  button facebookbutton partin