Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

a.        het ontwikkelen, coördineren en realiseren van niet-commerciële bouwprojecten in ontwikkelingslanden in het kader van ontwikkelingssamenwerking, zoals het bouwen van scholen, ziekenhuizen of het verbouwen van woningen die bij een ramp vernietigd zijn, alsmede het adviseren en ondersteunen bij de totstandkoming van dergelijke projecten.

b.        het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Deze projecten kunnen geïnitieerd worden door andere organisaties of door de Stichting Bouwen zelf. Op deze wijze wil de stichting hulp bieden aan mensen, doelgroepen en organisaties die daar behoefte aan hebben. Buiten de realisatie van bouwprojecten speelt het overdragen van kennis aan de lokale bevolking en de uiteindelijke gebruikers van het project een grote rol.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het inzetten van bouwkundige en organisatorische kennis
  • het aanwenden van alle middelen die tot het doel van de stichting kunnen leiden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
  • het zich bezig houden met de verwerving van de benodigde fondsen voor bouwprojecten

Speerpunten zijn onder meer:

1. Controle, coördinatie en kwaliteitsverbetering/ beheersing van bouwprojecten
2. Kennis overdracht
3. Het creëren van lokale werkgelegenheid
4. Het geven van een impuls aan de lokale economie door het aanschaffen van materialen e.d.

Statuten zijn in te zien bij Notarishuis Hoevelaken te Hoevelaken.