Visie

In algemene zin berust de visie op ontwikkelingssamenwerking van de stichting zich op duurzaamheid in alles wat we doen.

1. Planvorming (materiaalgebruik en milieu)
2. Uitvoering (begeleiden en opleiden van lokale werklieden/ aannemers)
3. Nazorg (onderhoudsplan, bomenplan/ herplanten van bomen als onderdeel van een project)


Gambia
De stichting is sinds 2003 actief in Gambia en zal daar ook actief blijven. De rol van de stichting blijft ongewijzigd. Wel zal er meer nadruk komen te liggen op het opleiden van lokale voormannen. Tevens zullen er per jaar stageplaatsen voor HBO Bouwkunde studenten gecreëerd worden.

Ghana
In Ghana zijn we sinds 2007 actief. De stichting blijft hier actief waarbij de rol van de stichting zich richt op het coördineren en controleren van bouwprojecten en deels op het intensief begeleiden van bouwprojecten. Het opleiden van lokale voormannen staat steeds meer voorop. Daarnaast zal het netwerk van betrouwbare lokale (onder)aannemers uitgebreid worden. Tevens zullen er per jaar stageplaatsen voor HBO Bouwkunde studenten gecreëerd worden.

Malawi
Sinds de relatieve korte tijd dat de stichting hier actief is zijn er een tiental projecten gerealiseerd en zien we alleen maar toename van projecten. Er is een solide basis gelegd met een divers netwerk en een variëteit aan projecten en opdrachtgevers. Dit zullen we verder uitbreiden.