Werkwijze

Algemeen
Onze werkzaamheden zijn onder te verdelen in verschillende fases van een bouwproject:

Voorbereiding
Onder andere het maken van tekeningen, technische omschrijving en begroting. Dit gebeurd in overleg met de opdrachtgever en eindgebruiker en op basis van het programma van eisen.

Uitvoering
Onder andere het aanstellen, begeleiden en opleiden van lokale werklieden. Het inkopen van materialen en het realiseren van het bouwproject. Wij bouwen met de lokale bevolking en passen lokaal verkrijgbare bouwmaterialen toe waarbij duurzaamheid centraal staat.

Nazorg
Na de oplevering kan in overleg met de opdrachtgevers een afspraak gemaakt worden over het onderhoud van het project. Dit zal voornamelijk afhangen van de betrokkenheid van de opdrachtgever na voltooïng van het project.

uitzetten